Natuurpodium Brabantse Wal zoekt een secretaris (m/v) 10.11.2017

Algemeen

De Stichting Natuurpodium Brabantse Wal, opgericht op 14 april 2015, heeft als doel het stimuleren van duurzaam denken en doen in Bergen op Zoom en de regio, alsmede het faciliteren en ondersteunen van duurzaam denken en doen van de inwoners van de Brabantse Wal. Het Natuurpodium is het bezoekerscentrum is voor provinciaal landschap De Brabantse Wal.

 

De Stichting Natuurpodium Brabantse Wal is ontstaan vanuit de wens van de gemeente Bergen op Zoom tot  duurzaamheidseducatie voor de inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.      Het aanbieden en ontwikkelen van natuur- en duurzaamheid-educatie voor onderwijsinstellingen, het algemene publiek en ondernemers;

b.      Het bijdragen aan een divers regionaal duurzaam netwerk van overheid, onderwijs, ondernemers, natuur(beschermings)organisaties en inwoners van de regio, waarbij verbinding en samenwerking de sleutelwoorden zijn;

c.      Het spelen van een voorbeeld- en voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid door duurzame principes te integreren in de bouw van het bezoekerscentrum en de dagelijkse bedrijfsvoering;

d.      Het versterken van de bewustwording over en beleving van de Brabantse Wal als parel van natuur en cultuurhistorie en tegelijkertijd het plaatsen van de Brabantse Wal in de nationale en globale context van klimaatverandering, grondstoffenschaarste en vervuiling;

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Wegens het vertrek van de secretaris ontstaat er per 1 januari 2018 een vacature voor deze functie.

 

Profiel bestuursleden

De bestuursleden hebben de volgende kenmerken:

·        zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend

·        hebben affiniteit met duurzaamheid en duurzaamheidseducatie

·        sluiten de missie en motivatie van de stichting Natuurpodium  Brabantse Wal in het hart

·        vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting Natuurpodium verder te brengen

·        hebben ervaring / affiniteit met bestuurswerk

·        hebben goede contactuele vaardigheden

·        hebben een netwerk binnen de gemeente, overheid en/ of maatschappelijke organisaties

 

 

Taakomschrijving van de secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:

·        Het maken van een vergaderrooster.

·        Het opstellen van een agenda en het voorbereiden van de vergaderingen, in overleg met de voorzitter.

·        Zorgen voor tijdige verzending van de agenda.

·        De verslaglegging van de vergaderingen, inclusief een besluitenlijst en een actielijst.

N.B. Voor het notuleren van de vergaderingen is een extern notulant beschikbaar. De secretaris blijft echter wel de eindverantwoordelijkheid houden.

·        Het opzetten en bijhouden van het archief: het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie.

·        Het actueel houden van dossiers.

·        Attenderen op en aanleveren van informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening.

·        Het maken van de opzet voor en het up-to-date houden van het jaarverslag en het beleidsplan/toekomstvisie.

·        Alert zijn op de juiste toepassing van de bestuurlijke regels in de organisatie.

 

Profiel:

Naast de algemene competenties wordt van de secretaris verwacht dat zij/hij:

·        De bereidheid en gelegenheid heeft om voldoende tijd te besteden in het belang van
het Natuurpodium;

·        In een team kan werken;

·        Affiniteit heeft met een vrijwilligersorganisatie;

·        De kernwaarden en kernkwaliteiten van het Natuurpodium belichaamt;

·        De vaardigheid bezit om nauwgezetheid en flexibiliteit met elkaar te verbinden;

·        Een goed evenwicht weet te bewaren tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand;

·        Goede communicatieve vaardigheden bezit;

·        Alert is op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

 

De bestuursleden inclusief de secretaris ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een korte motivatie en curriculum vitae te mailen naar Robert Deliën, coördinator van het Natuurpodium: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie is Robert Deliën te bereiken via (0164) 256 387 of (06) 22 46 97 84.

www.natuurpodium.nl

 

Reactietermijn is t/m 25 november 2017.

Belangstellingsgesprekken vinden plaats in de periode 1 t/m 15 december 2017.