Excursie naar de voormalige vuilstortplaats ‘De Kragge’ 28.09.2017

Op zondag 8 oktober a.s., organiseert IVN-Groene Zoom een excursie naar de voormalige vuilstortplaats ‘De Kragge’ van de gemeente Bergen op Zoom.

De aanvang van de excursie is gepland om 10:30 uur aan de Bergsebaan, zuidelijk gelegen aan de spoorwegovergang en duurt ongeveer één uur.

De wandeling op en om de berg staat in het teken van milieu, natuur en een ‘stukje’ geschiedenis. In de excursie is milieu de rode draad. De onderwerpen hebben betrekking op het verleden, de ongecontroleerde en gecontroleerde stort, het gevormde ‘stortgas’, de afvalverwerking en de recyclage. Vooral de periode tussen begin jaren tachtig en begin jaren negentig hebben op het gebied van saneringen veel ontwikkelingen gekend. Natuurlijk mag een uitleg over de grondwatervervuiling niet ontbreken.

Uiteraard komt ook de verandering van vuilstortplaats naar natuurgebied aan de orde.  Hier speelt de ontstane vegetatie een rol. Een ‘beleid van niets doen’ resulteert uiteindelijk in een boslandschap, hetgeen nu al zichtbaar is.

Vraag blijft of de huidige verloederde Vlindertuin een toekomst krijgt. Gekoppeld aan de wandeling over de belt is een klein deel van de in augustus j.l. officieel geopende Route van de Turf opgenomen. Turf speelde in het verleden een belangrijke rol in deze streek. In het kort wordt de geschiedenis van deze fossiele brandstof besproken, evenals het transport van die stof naar de haven van Bergen op Zoom. Ook aan bod komt de huidige waterkwaliteit van de eeuwenoude turfvaart De Zoom.

 

Voor carpoolers bestaat de mogelijkheid om mee te rijden vanaf het sportcomplex aan de Gagelboslaan te Bergen op Zoom. Verzamelen hier om 10:00 uur. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar ‘De Kragge’ rijden, bij voorkeur met de fiets, daar parkeren van de auto wat lastiger is.