Wandeling door de weelderige natuur van landgoed Zoomland 08.08.2017

Benieuwd naar de ge­schie­de­nis van landgoed Zoomland? Wel eens gehoord van Goeree, de Zeezuyper, Hengstmeer of het Keutelmeer? Waar komen deze namen vandaan? Op 20 augustus van 10 tot 12 uur hoort u meer hierover tijdens een excursie van IVN Groene Zoom naar het landgoed Zoomland. 

Zoomland kent een eeuwenlange ge­schie­de­nis van turfwinning, land­goe­de­ren en jacht, maar ook tuinbouw en veeteelt. Er zijn nog restanten te vinden van tenminste één van de land­goe­de­ren.

De oude beuken- en eikenbomen bieden onderdak aan diverse diersoorten, waaronder de boommarter, eekhoorns, spechten, buizerds en uilen. Reeën, vossen, hazen, konijnen, woelmuizen en de le­vend­ba­ren­de hagedis vinden hun voedsel in de bossen en op de heide. Kikkers, padden, salamanders en libellen zijn te vinden bij de vele poelen en vennen. Overal zijn sporen van de ver­schil­len­de diersoorten zichtbaar. Bomen, wilde planten en mossen groeien welig en er is een grote diversiteit doordat droge en natte gebieden elkaar afwisselen. De oude bossen met veel dood hout zijn een goede voe­dings­bo­dem voor schimmels en pad­den­stoe­len.

Nieuws­gie­rig geworden naar dit mooie gebied of wil je er nogmaals gaan kijken? Dat kan tijdens de wandeling o.l.v. twee IVN-na­tuur­gid­sen op zondag 20 augustus van 10 uur tot 12 uur. De wandeling start vanaf de ex­po­si­tie­ruim­te van Na­tuur­po­di­um Lievensberg, boven Stay Okay, Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom.
De wandeling is tevens een mooie gelegenheid de tijdelijke expositie over Zoomland te bekijken op het Na­tuur­po­di­um. Kom in dat geval een kwartiertje eerder of ga na de wandeling nog een kijkje nemen. De gidsen zijn beiden werkzaam als vrij­wil­li­ger op het Na­tuur­po­di­um en kunnen u zo nodig rondleiden of informeren.