Tijdelijke expositie: Het Halsters Laag. 24.05.2016

Samen met de Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw heeft het Natuurpodium een tijdelijke exposite ingericht.

Het Halsters Laag ligt op de overgang van de hogere dekzandgronden naar de zeekleipolders en maakt onderdeel uit van de West-Brabantse waterlinie. O.a. dit gebied is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte Natuurparel.

 

Het doel van een Natte Natuurparel is het behouden en herstellen van de kwetsbare natuur welke afhankelijk is van water. Het is een gebied met bijzondere ecologische waarden waar voldoende schoon grond- en oppervlaktewater de basis voor vormen. Natte Natuurparels maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 

Het Halsters Laag is een laaggelegen gebied. Met name natte graslanden, allerlei bosjes en poelen zijn kenmerkend voor deze omgeving.

 

 

In het Halsters Laag loopt het Laarzenpad van vier kilometer: het Frans-paadje. Paaltjes met blauwe laarsjes leiden je over nat grasland met vochtminnende planten langs spookachtige broekbosjes. Met een beetje geluk tref je er een ree aan. Vanaf de bungelbank kijk je uit over nat grasland aan de overkant van de historische Ligne, waar regelmatig vogels vertoeven. Het kan zo maar zijn dat een kleine kudde nieuwsgierige koeien je hier gezelschap houdt.

Kijk eens op hun website: www.stichtinghalsterslaag.nl